Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun w Żłobku w Małogoszczu znajduje się w zakładce Praca – Wyniki Konkursu.

                                                                                        Ogłoszenie 

Lista przyjętych dzieci znajduje się w zakładce Rekrutacja – Wyniki Rekrutacji                                

                                                                                   OGŁOSZENIE 

Dyrektor Żłobka w Małogoszczu informuje, iż wszystkie karty zgłoszeniowe złożone na rok szkolny 2023/2024 zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną.

                                                                                   OGŁOSZENIE 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO ŻŁOBKA W MAŁOGOSZCZU – OPIEKUN

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE W ZAKŁADCE PRACA

                                                      Rekrutacja do Żłobka w Małogoszczu na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Żłobka w Małogoszczu ogłasza nabór dzieci do Żłobka w Małogoszczu. Rekrutacja trwa od 01.03.2023r. do 31.03.2023r. Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Żłobka: zlobekmalogoszcz.pl w zakładce DO POBRANIA (REKRUTACJA ODPŁATNA) oraz w placówce.

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA W MAŁOGOSZCZU

i jeśli kogoś dotyczy:

– OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO (Załącznik nr 6)

-OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU RODZINY WIELODZIETNEJ (Załącznik nr 5)

należy złożyć w siedzibie placówki: ul. Słoneczna 18, 28-366 Małogoszcz do dnia 31.03.2023r. do godziny 15.00

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Żłobka oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej Żłobka dnia 07 kwietnia 2023r.

Do 21. 04.2023r. należy złożyć potwierdzenie woli oddania dziecka do Żłobka(załącznik nr 2).

Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Żłobku.

Do 25.04.2023r. zostanie  ogłoszona ostateczna lista dzieci przyjętych do Żłobka w Małogoszczu na rok szkolny 2023/2024                                                                                                                           

                                                                                    Serdecznie zapraszamy!

Dnia 18 listopada zakończyła się akcja „Podziel się pluszakiem”. Organizatorem była Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Dzieciakom Rodzicom oraz Opiekunom za zaangażowanie w akcję na rzecz małych pacjentów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i oddziałów Pediatrycznych. Mamy nadzieję, że drobne prezenty sprawiły uśmiech na twarzach dzieci.

Aktualności