Rozwój dzieci w wieku od 1 do 3 lat

Między pierwszym a drugim rokiem życia dziecko pokonuje kolejne etapy rozwoju emocjonalnego i społecznego. Przede wszystkim maluch kształtuje swoje poczucie autonomii i odrębności. Coraz łatwiej znosi chwilową nieobecność mamy i coraz chętniej się od niej oddala. Sprawnie biega i wspina się.

Rozwój mowy u dziecka sprawia, że zmienia się i rozbudowuje charakter jego relacji z innymi członkami rodziny. Maluch coraz bardziej interesuje się innymi ludźmi, w tym z rówieśnikami. Obserwuje inne dzieci i dąży do nawiązywania kontaktów z nimi. Przyjemność sprawia mu obcowanie z innymi członkami rodziny. Rozwijają się sposoby okazywania emocji, jednak w dalszym ciągu dziecko jest impulsywne w ich wyrażaniu. Zdobycie umiejętności kontrolowania emocji jest dopiero przed nim.

Rozwój percepcji wzrokowej sprawia, że dziecko potrafi już wkładać małe przedmioty do dużych oraz kontrolować wzrokiem wykonywanie czynności przy użyciu narzędzi, takich jak grzebień czy łyżka. W drugim roku życia dzieci potrafią dopasowywać klocki w różnych kształtach do otworów, umieją dobrać takie same obrazki i rozpoznają wyrażenia dźwiękonaśladowcze (np. „hau, hau”, „brum, brum”, itp.).

Między drugim a trzecim rokiem życia dziecko cały czas rozwija swoją samodzielność i autonomię. W ten sposób kształtuje się jego poczucie własnej tożsamości – własnego istnienia. Postępujący rozwój mowy wpływa na coraz sprawniejsze funkcjonowanie dziecka w relacjach społecznych. Dziecko coraz lepiej sygnalizuje swoje potrzeby, stany i uczucia, poznaje reguły i zasady obowiązujące w jego otoczeniu, stopniowo coraz lepiej zaczyna się odnajdywać w interakcjach z rówieśnikami. Pojawiają się nowe emocje: wstyd, poczucie winy i zazdrość. Dziecko potrafi również składać obrazki z części i układać przedmioty wg barwy lub kształtu (rozwój percepcji wzrokowej).