Misja i wizje

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

Janusz Korczak

Misja

Decyzja o oddaniu dziecka do Żłobka to jedna z najtrudniejszych do podjęcia przez Was decyzja. Wielu z Was znajduje się w sytuacji konieczności powrotu do pracy lub pragnie podjąć zatrudnienie. Z myślą o Was powstał Żłobek Gminny w Małogoszczu.

Misją naszego żłobka jest efektywne wspieranie Rodziców w wychowaniu ich dzieci, tworzenie dla nich komfortowego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie będą rozwijać swoje zdolności i umiejętności.

Będziemy podążać za indywidualnym tempem rozwoju naszych podopiecznych, respektować ich potrzeby, wspierać w dążeniu do samodzielności i niezależności. Zapewnimy właściwą pomoc dzieciom niepełnosprawnym (pedagogiczną, terapeutyczną, logopedyczną).

Wizja

Pierwsze lata życia to kluczowy etap w rozwoju dzieci, a naszym zadaniem jest wspieranie ich spontaniczności i twórczości, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Dzieci zdobędą tu nie tylko wiedzę, ale odkryją i rozwiną swoje zainteresowania oraz talenty. Nauczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Zdobędą doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych sytuacjach.

Będziemy uczyć tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Podczas codziennej aktywności nasi podopieczni rozwiną swoje zainteresowania poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Będziemy podążać za indywidualnym tempem rozwoju dzieci, respektując ich potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności a także wzmacniać ich wiarę we własne możliwości.

Nasi podopieczni dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętnościom opuszczając Żłobek będą przygotowani do podjęcia dalszej edukacji w przedszkolu.