Opłaty

Opłata za wyżywienie naliczana jest za dni obecności dziecka w Żłobku w danym miesiącu rozliczeniowym. Płatna jest gotówką, z dołu, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca. Stawka żywieniowa wynosi 16 zł za posiłek normalny. Natomiast 17.2 zł za posiłek z dietą.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i wynosi 400 zł.