DRODZY RODZICE 

Przez wzgląd na bezpieczeństwo i dobro Dzieci warto przestrzegać pewnych zasad. Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do żłobka zdrowego Dziecka.  

Nie należy przyprowadzać Dzieci, które:

  • są przeziębione lub chore
  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii)
  • mają inne objawy, znamiona przeziębienia lub choroby

Przeziębienie powstałe w czasie pobytu Dziecka w Żłobku
Jeżeli opiekunka stwierdzi, że Dziecko przebywające w żłobku źle się czuje, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Rodziców.
Po otrzymaniu takiej informacji Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odbioru dziecka.

Dziecko a choroba
Na terenie żłobka znajdują się apteczki wyposażone w artykuły pierwszej pomocy dla dzieci, zestaw plastrów i bandaży, termometr elektroniczny.

Gwarantujemy również obecność pielęgniarki, która udzieli Dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania. Należy jednak pamiętać, że jest to pomoc absolutnie podstawowa.

W przypadku choroby Dziecka bezzwłocznie informujemy Rodzica o zaistniałej sytuacji i prosimy o jak najszybsze odebranie Maluszka ze żłobka.

Zatrudnione w naszym żłobku opiekunki potrafią udzielić pierwszej pomocy. Zostały także przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy. 

Pielęgniarka w żłobku odpowiedzialna jest za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukację i oświatę zdrowotną:

– prowadzi badania przesiewowe ( pomiaru ciężaru ciała, wzrostu, czystości, obserwacje postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia)

– nadzoruje stan higieniczny dzieci kształtując prawidłowe nawyki higieniczne i pielęgnuje wrażliwą skórę małego dziecka,

– kontaktuje się z rodzicami w przypadku zachorowania dziecka,

– czuwa nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci,

– prowadzi apteczkę żłobka, 

– prowadzi obowiązującą dokumentację medyczną dzieci,

– udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,

– współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji, żywienia i wychowania dzieci w domu i żłobku,

– czuwa nad przestrzeganiem zasad sanitarnych w pomieszczeniach żłobka.

Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych. 

Posyłając dziecko do żłobka, Rodzice muszą liczyć się z tym, że dziecko częściej będzie się przeziębiać i „łapać” różne infekcje. To dlatego, że o „wymianę zarazków” u dzieci bardzo łatwo, tym bardziej, że pogarszająca się pogoda także sprzyja rozwojom chorób. Przeciętne dziecko powyżej drugiego roku życia choruje 6-7 razy w roku na infekcje przeziębieniowe – to prawie nie do uniknięcia. Ważnie jest zadbanie, aby nie występowały u niego w tym okresie niedobory witamin, minerałów i podstawowych składników odżywczych.opiekun