Dane kontaktowe

dyrektor Żłobka w Małogoszczu
mgr Laura Jaworska

kontakt telefoniczny:
571-404-359

adres:
Słoneczna 18
28-366 Małogoszcz

kontakt email:
kontakt@zlobekmalogoszcz.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aleksandra Cnota-Mikołajec:
aleksandra@eduodo.pl

adres strony internetowej:
zlobekmalogoszcz.pl

Formularz kontaktowy